T-shirt maglietta - Hokuto No Ken Kenshiro - Vitafacile shop